Čo sú kalibre, ako fungujú a aké prevedenia ponúkajú?

Kalibre predstavujú šikovnú pomôcku, ktorá je nevyhnutná v každej výrobe. Poskytujú veľmi jednoduchú a rýchlu kontrolu požadovaných rozmerov potrebnú najmä pri hodnotení kvality rôznych typov súčiastok v strojárenskom priemysle. Kalibre sa používajú na kontrolu správnosti závitu daného výrobku.

Ako sa kalibre používajú?

Aby bola táto kontrola naozaj efektívna a presná, musí byť kaliber rozmerovo totožný s tvarom a veľkosťou porovnávaného výrobku. Väčšina kalibrov má dve strany – jednu dobrú s požadovanými rozmermi a druhú nepodarkovú, ktorá je vždy kratšia. Pri kontrole musí dobrá strana vojsť do závitu kontrolovanej súčiastky a tá nepodarková sa do nej naopak nezmestiť.

Základné tipy kalibrov

Keďže strojárenstvo produkuje širokú paletu rozličných výrobkov, ktoré je potrebné kontrolovať kalibrami, tieto porovnávacie meradlá sú dostupné vo viacerých prevedeniach. Medzi tie najzákladnejšie patria závitové kalibre určené na odhaľovanie odchýlok vo veľkosti závitov. Závitové kalibre majú dve formy, a to tzv. závitové tŕnekalibračné krúžky. Druhým tipom kalibrov sú valčekové kalibre. Tie sú určené na kontrolu vnútorného priemeru výrobku s valcovitým otvorom. Sú dostupné ako jednostranné kalibre alebo obojstranné s dobrou aj nepodarkovou stranou na jednom kalibri. Vo výrobe sú veľmi často využívané aj strmeňové kalibre slúžiace na kontrolu predpísaných vonkajších rozmerov danej súčiastky.

Vysoké nároky na presnosť

Všetky kalibre sú vyrábané z vysokokvalitnej kalibračnej ocele s vysokými nárokmi na ich presnosť. Podliehajú preto prísnej kalibrácií, ktorá garantuje ich stanovené rozmery. Michovský – TOOLS s.r.o. okrem štandardizovaných rozmerov kalibrov v širokom intervale veľkostí ponúka aj výrobu kalibrov na mieru. Tie sú zhotovované najčastejšie podľa presných výkresov daných súčiastok tak, aby bola zabezpečená ich maximálna vzájomná kompatibilita.